Raieõiguse ost

Ostame sinu metsa raieõiguse.

Me ostame raieõiguse parima hinnaga ja garanteerime raha kiire ja korrektse laekumise!

Me teame, et lõpuks on teie jaoks ikkagi kõige olulisem raieõiguse müügist saadav raha. Meie huvi on pikaaegne investeering. Seepärast saame maksta ka raieõiguse eest kõrgemat hinda kui meie konkurendid.

Me teame ka, et teie jaoks on väga oluline raha kiire ja korrektne laekumine. Raha korrektseks ja kiireks laekumiseks kasutame notari deposiitkontot.

 • Kasvava metsa all olev maa jääb metsaomanikule.
 • Ostja, kes ostab kasvava metsa raieõiguse, korraldab metsaraie ja realiseerib puidu.
 • Raieõiguse müümisel ei pea te muretsema raietööde korraldamise eest.

Milles me kokku lepime?

 • Raieõiguse müüja (võõrandaja) ja raieõiguse ostja (omandaja nimi), isiku- või registrikood ja eluoht.
 • Esindamise korral esindaja nimi, isikukood, asukoht. (kinnistu ja katastriüksuse number)
 • Tehtava raie liik.
 • Arvatav tihumeetrite maht ja raiutava metsa pind.
 • Raieõiguse võõrandaja ja omandaja allkirjad.
 • Keskkonnaameti raiet lubava märkega metsateatise numbrid.
 • Kindlasti on mõistlik fikseerida ka raieõiguse ostu hind ja raieõiguse eest tasumise kord.
 • Ajavahemik, millal metsakinnistul raie teostataks.
 • Raielangi puhastamise viis ja tähtaeg.
 • Raiutud metsamaa kokkuveoks vajalike teede ja laoplatside korrastamise aeg.
 • Sanktsioonid lepingutingimuste rikkumiste eest
 • Kes sõlmib lepingud kolmadate isikutega: kokkuvedu, väljavedu, materjali ladustamine
 • Märge, millal raieõiguse müüja on metsateatise koopia üle antud raieõiguse ostjale.

Korduma kippuvad küsimused.

Rohkem kasu saab kui teha lageraie, kasutada saab suuremaid ehk kiiremaid masinaid ja raiutav puidukogus on suurem. Lisaks on masinraie efektiivsem kui käsiraie.

Raha korrektseks laekumiseks kasutame notari deposiiti.

Raieõiguse müümine on mõistlik, kui te ei soovi loobuda metsa all olevast maakinnistust.

Raieõiguse müümisel ei pea te muretsema raietööde korraldamise eest.