Metsakinnistu ost

Ostame sinu metsakinnistu turu parima hinnaga.

Me ostame sinu metsakinnistu parima hinnaga ja garanteerime raha kiire ja korrektse laekumise!

Me teame, et lõpuks on teie jaoks ikkagi kõige olulisem metsakinnistu müügist saadav raha. Meie huvi on hoolikalt läbi mõeldud investeering. Seepärast saame maksta ka metsakinnistu eest kõrgemat hinda kui meie konkurendid.

Me teame ka, et teie jaoks on väga oluline raha kiire ja korrektne laekumine. Raha korrektseks ja kiireks laekumiseks kasutame notari deposiitkontot.

  • Teeme konkreetse hinnapakkumise.
  • Peame kinni tähtaegadest.
  • Maksame tasu õigeaegselt.

Millest siis ikkagi sõltub metsa hind?

Kõige enam huvi pakub metsaomanikule, mis on tema metsamaa hind. Metsa hind sõltub erinevatest faktoritest: metsa asukohast, metsa vanusest, puidu kvaliteedist ja puuliikidest. Kui soovid teada, mis on sinu metsamaa hind, siis saada meile päring või helista 53 03 09 51.

Metsamaa hind sõltub metsa asukohast.

Metsamaa hind sõltub ligipääsetavusest. Metsa hind tihedalt asustatud piirkonnas on üldjuhul kõrgem kui võrdväärsel metsakinnistul hõredalt asustatud piirkonnas. Elamukrundid Tallinna lähistel nt. Sakus maksavad kordades rohkem kui maapiirkondades.

Metsamaa hind sõltub metsa vanusest.

Raieküps mets on väärtuslikum kui üleküpsenud mets. Õigeaegselt majandatud mets toob teile suurema tulu.

Metsamaa hind sõltub puistu liigilisest koosseisust.

Väärtulikumad puuliigid on kuusk, mänd ja kask.

Mis tingimustel on lageraie lubatud?

Rohkem kasu saab kui teha lageraie, kasutada saab suuremaid ehk kiiremaid masinaid ja raiutav puidukogus on suurem. Lisaks on masinraie efektiivsem kui käsiraie.

Harilik mänd 90 90 90 100 110 120
Harilik kuusk 80 80 80 90 90 90
Aru- ja sookask 60 60 70 70 70 70
Harilik haab 30 40 40 50 50 –
Sanglepp 60 60 60 60 60 60
Kõvad lehtpuud 90 90 100 110 120 130

-Teiste puuliikide puistute lageraie on lubatud igas vanuses.

Harilik mänd 28 28 28 28 28 28
Harilik kuusk 26 26 26 26 26 26
Aru- ja sookask 26 26 24 22 18 16
Sanglepp 24 24 22 22 18 16
Harilik haab 20 20 18 18 18 18