Warning: mkdir(): Permission denied in /home/r293056/public_html/wp-content/themes/porto/inc/admin/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 131
Põllumaa ost | Metsakinnistu ja raieõiguse ost

Põllumaa ost

Ostame sinu põllumaa turu parima hinnaga

Me ostame sinu põllumaa parima hinnaga ja garanteerime raha kiire ja korrektse laekumise!

Me teame, et lõpuks on teie jaoks ikkagi kõige olulisem põllumaa müügist saadav raha. Meie huvi on hoolikalt läbi mõeldud investeering. Seepärast saame maksta ka teie põllumaa eest kõrgemat hinda kui meie konkurendid.

Me teame ka, et teie jaoks on väga oluline raha kiire ja korrektne laekumine. Raha korrektseks ja kiireks laekumiseks kasutame notari deposiitkontot.

Teeme konkreetse hinnapakkumise.

Peame kinni tähtaegadest.

Maksame tasu õigeaegselt

Põllumaa hind sõltub asukohast:

Põllumaa hind sõltub ligipääsetavusest. Põllumaa hind tihedalt asustatud piirkonnas on üldjuhul kõrgem kui võrdväärse maa hind hõredalt asustatud piirkonnas. Põllumaa hinnad Tallinna lähistel nt. Sakus on kõrgemad kui maapiirkondades.

Põllumaa hind sõltub mulla viljakusest:

Mulla viljakuse määrab teie põllumaa kasvukohatüüp. Kasvukohatüüp näitab, mis mullaliik on teie põllumaal. Põllumaa on väärtuslikum kui tegemist on korraliku mineraalmaaga.

Põllumaa hind sõltub piirangutest:

Kui Sinu põllumaale kehtivad keskkonnakaitselised kitsendused, siis see võib mõjutada teie põllumaa ostuhinda.